Etappi hyödynsi yhdyskuntajätteestä jo 97% maanantai 3. huhtikuuta 2017

Kaikki hyödynnettävissä oleva jäte pystytään hyödyntämään tänä päivänä Etelä-Pohjanmaalla. Lakeuden Etapin yhdyskuntajätteen hyödyntämis aste on noussut jo 97%.

Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä oli vuonna 2016 yhteensä noin 40 000 tonnia. Tästä määrästä vain kolme prosenttia päätyi enää loppusijoitukseen. Hyvään lopputulokseen ovat vaikuttaneet biojätteen kierrätys omassa biokaasulaitoksessa ja poltettavan jätteen hyödyntäminen energiana Westenergyn jätevoimalassa.

Myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet myös osaava yhteistyökumppaniverkosto, asiakkaiden ansiokas lajittelu ja jäteasemien sekä ekopisteiden käyttö. Hyödyntäminen on kehittynyt vuosien saatossa. Vielä 2000-luvun alussa saatiin jätteistä hyödynnettyä vain noin 10 prosenttia. Biokaasulaitoksen valmistuttua hyödyntäminen nousi jo noin 50 prosenttiin ja jätevoimalan toiminnan käynnistyttyä vuonna 2012 on vähitellen päästy nykyiseen korkeaan tasoon.

Kierrätysaste kaikesta vastaanotetusta jätteestä on tänä päivänä 47 prosenttia. Kierrätettävät jätteet, kuten esimerkiksi haravointijätteet, pakkauslasi, metalli ja paperi, menevät uudelleen tuotantoon raaka-aineeksi. Lajittelu on hyvällä tasolla mutta vieläkin biojätettä pujahtaa poltettavan jätteen joukkoon niilläkin kiinteistöillä, joilla biojätteen keräys on järjestetty.